Συμβουλευτική καριέρας

Εσείς ρωτάτε, η Ένδον απαντά...

Τι είναι η Συμβουλευτική καριέρας;

Οι έμπειροι σύμβουλοι της Ένδον προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους εργασίας. Γνωρίζουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό και συγχρόνως κατανοούν τις δύσκολες συνθήκες για την ανεύρεση εργασίας.

Συνδυάζοντας και λαμβάνοντας υπόψη :

  • την προσωπικότητα του υποψηφίου
  • τις σπουδές και τα τυπικά του προσόντα
  • τις δεξιότητες που διαθέτει (soft skills)
  • αλλά και τη ζήτηση από την πλευρά των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό
  • και τα προσόντων  που απαιτούνται

οι σύμβουλοι της Ένδον, καθοδηγούν και σχεδιάζουν το πλάνο επαγγελματικής πορείας κάθε ενδιαφερόμενου, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ποια υποστήριξη παρέχει;

Βιογραφικό σημείωμα.

Το βιογραφικό σημείωμα είναι η πρώτη εικόνα που θα σχηματίσει ο μελλοντικός εργοδότης για εμάς. Είναι σαν να συστηνόμαστε χωρίς όμως να τη δυνατότητα της  προσωπικής επαφής. Ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλα βιογραφικά, πρέπει να ξεχωρίσει το δικό μας για να επιλεγούμε για το δεύτερο στάδιο της  συνέντευξης. Ο εξειδικευμένος σύμβουλος της Ένδον βοηθά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και άρτια οργανωμένου βιογραφικού σημειώματος.

Συνέντευξη

Η συνέντευξη είναι καθοριστικής σημασίας για την επιλογή του υποψηφίου. Στη διάρκεια της, έχουμε τη δυνατότητα να αναδείξουμε  τις ικανότητες και δεξιότητες μας, τα προσωπικά μας χαρακτηριστικά που θα μας ξεχωρίσουν. Η ομάδα της Ένδον καθοδηγεί τον υποψήφιο  βήμα βήμα ώστε να γνωρίζει όλα τα πλεονεκτήματα και να αποφύγει τα λάθη για μία επιτυχημένη συνέντευξη.

Καθοδήγηση στην αναζήτηση εργασίας

Οι έμπειροι σύμβουλοι της Ένδον ενημερώνουν  και  συζητούν με τον υποψήφιο τα απαιτούμενα προσόντα που θέτουν ως προϋπόθεση πρόσληψης οι επιχειρήσεις καθώς και τα  soft skills που θα τον βοηθήσουν στην αγορά εργασίας. Επιπλέον εντοπίζουμε τις δεξιότητες και χαρακτηριστικά του υποψηφίου έτσι ώστε να αναζητήσει την εργασία που  του ταιριάζει και τον κάνει  ευτυχισμένο και όχι την εργασία που θα επιλέξει αναγκαστικά και αργά ή γρήγορα θα τον οδηγήσει σε αδιέξοδο.