Γιατί να επιλέξετε την Ένδον

Γιατί να επιλέξετε την Ένδον

Αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και σεβασμό τις ανάγκες του κάθε συμβουλευόμενου με εξατομικευμένη συμβουλευτική.

Οι σύμβουλοι μας είναι έμπειροι επαγγελματίες από την αγορά εργασίας και γνωρίζουν τις ανάγκες της σε ανθρώπινο δυναμικό και τις ειδικότητες που έχουν ζήτηση και εξέλιξη.

Ακολουθούμε τη συνδιαλεκτική, προσωποκεντρική θεωρία συμβουλευτικής του Carl Rogers που βασίζεται στην προσωπικότητα κάθε ανθρώπου

Τηρούμε αυστηρά τους κανόνες δεοντολογίας που αφορούν

  • Εχεμύθεια
  • Εμπιστευτικότητα
  • Πλήρη αποδοχή

Φροντίζουμε για όλο το φάσμα συμβουλευτικής του ενδιαφερόμενου από την εκπαίδευση ως την επαγγελματική του αποκατάσταση

Χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα, έγκυρα και αποτελεσματικά ψυχομετρικά τεστ

Επεξηγούμε με απλό, κατανοητό και σαφή τρόπο τις πληροφορίες που προκύπτουν από τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών τεστ

Πιστεύουμε με πάθος ότι οι υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού που προσφέρουμε, θα σας βοηθήσουν πραγματικά στο επόμενο, επιτυχημένο βήμα σας