Που απευθύνονται οι υπηρεσίες μας

Που απευθύνονται οι υπηρεσίες μας

Σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Σε φοιτητές και Μεταπτυχιακούς φοιτητές

Σε ανέργους για τον επανασχεδιασμό και τη διαχείριση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας

Σε εργαζόμενους για αλλαγή καριέρας

Σε γονείς που θέλουν να στηρίξουν τις επιλογές των έφηβων παιδιών τους, κατανοώντας τις ανάγκες τους